Có 1 kết quả:

zhuā yào

1/1

zhuā yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make up a prescription (of herbal medicine)