Có 1 kết quả:

tóu chǎn

1/1

tóu chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put into production
(2) to put into operation