Có 1 kết quả:

tóu guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

floodlight