Có 1 kết quả:

tóu shī

1/1

tóu shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to join a guru for instruction