Có 1 kết quả:

tóu dí

1/1

tóu dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go over to the enemy
(2) to defect