Có 1 kết quả:

tóu huán

1/1

tóu huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 投繯|投缳[tou2 huan2]