Có 1 kết quả:

tóu piào guǐ

1/1

tóu piào guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ballot box (Tw)