Có 1 kết quả:

kàng dí

1/1

kàng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to resist the enemy