Có 1 kết quả:

kàng shuì

1/1

kàng shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refuse to pay taxes
(2) to boycott taxes