Có 1 kết quả:

kàng nài jiǎ yǎng xī lín jīn pú jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)