Có 1 kết quả:

kàng jūn jiǎ xiāo zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-bacterial metronidazole