Có 1 kết quả:

kàng jūn yào

1/1

kàng jūn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

antibacterial