Có 1 kết quả:

zhé shàn

1/1

zhé shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

folding fan