Có 1 kết quả:

zhé jiù

1/1

zhé jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

depreciation