Có 1 kết quả:

zhé shā

1/1

zhé shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 折殺|折杀[zhe2 sha1]