Có 1 kết quả:

fǔ bào

1/1

fǔ bào

giản thể

Từ điển phổ thông

vuốt ve, xoa, âu yếm, mơn trớn

Từ điển Trung-Anh

caress