Có 1 kết quả:

Fǔ yuǎn xiàn

1/1

Fǔ yuǎn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fuyuan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯[Jia1 mu4 si1], Heilongjiang