Có 1 kết quả:

pāo shè wù

1/1

pāo shè wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

projectile