Có 1 kết quả:

pāo qì

1/1

pāo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to discard
(3) to renounce
(4) to dump (sb)