Có 1 kết quả:

pāo shēng ǒu

1/1

pāo shēng ǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to entice an inexperienced man