Có 1 kết quả:

qiǎng qīn

1/1

qiǎng qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marriage by capture
(2) bride kidnapping