Có 1 kết quả:

qiǎng xiū

1/1

qiǎng xiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to repair in a rush
(2) rush repairs