Có 1 kết quả:

qiǎng xiān

1/1

qiǎng xiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rush (to do sth urgent)
(2) to try to be the first
(3) to forestall