Có 1 kết quả:

qiǎng zhàn

1/1

qiǎng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to seize (the strategic high ground)