Có 1 kết quả:

qiǎng zhàn ㄑㄧㄤˇ ㄓㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to seize (the strategic high ground)