Có 1 kết quả:

qiǎng shǒu

1/1

qiǎng shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of goods) popular
(2) in great demand