Có 1 kết quả:

qiǎng jiù

1/1

qiǎng jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rescue