Có 1 kết quả:

qiǎng dá qì

1/1

qiǎng dá qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lockout buzzer system (as used by game show contestants)