Có 1 kết quả:

qiǎng zǒu

1/1

qiǎng zǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to snatch (esp related to a robbery)