Có 1 kết quả:

qiǎng tōng

1/1

qiǎng tōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rush through urgently (e.g. emergency supplies)