Có 1 kết quả:

qiǎng xiǎn

1/1

qiǎng xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) emergency (measures)
(2) to react to an emergency