Có 1 kết quả:

qiāng fēng

1/1

qiāng fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a headwind
(2) a contrary wind