Có 1 kết quả:

qiǎng fēng tóu ㄑㄧㄤˇ ㄈㄥ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to steal the show
(2) to grab the limelight