Có 1 kết quả:

hù shǒu pán

1/1

hù shǒu pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hand guard (e.g. on saber)