Có 1 kết quả:

bào tíng

1/1

bào tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kiosk
(2) newsstand