Có 1 kết quả:

bào shuì

1/1

bào shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to declare dutiable goods (at customs)
(2) to make a tax declaration