Có 1 kết quả:

bào shuì dān

1/1

bào shuì dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to declare to customs or to the taxman