Có 1 kết quả:

pī jīn

1/1

pī jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shawl