Có 1 kết quả:

pī suǒ

1/1

pī suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peso (currency in Latin America) (loanword)
(2) also written 比索[bi3 suo3]