Có 1 kết quả:

pī sà

1/1

pī sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pizza (loanword)