Có 1 kết quả:

pī fēng

1/1

pī fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloak
(2) cape