Có 1 kết quả:

bào dà tuǐ

1/1

bào dà tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to cling to sb influential or famous