Có 1 kết quả:

Bào pǔ zǐ

1/1

Bào pǔ zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Baopuzi, collection of essays by Ge Hong 葛洪[Ge3 Hong2] on alchemy, immortality, legalism, society etc