Có 1 kết quả:

dǐ lài

1/1

dǐ lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refuse to admit (what one has done)
(2) to disavow
(3) to renege