Có 1 kết quả:

mò xiōng

1/1

mò xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old feminine garment, covering chest and abdomen

Một số bài thơ có sử dụng