Có 1 kết quả:

mǒ xiāng jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sperm whale (Physeter macrocephalus)
(2) cachalot