Có 1 kết quả:

yā píng shēng yùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)