Có 1 kết quả:

yā yùn

1/1

yā yùn

phồn thể

Từ điển phổ thông

gieo vần (thơ)

Từ điển Trung-Anh

(1) to rhyme
(2) sometimes written 壓韻|压韵