Có 1 kết quả:

chōu sī

1/1

chōu sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to spin silk