Có 1 kết quả:

chōu dā

1/1

chōu dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sob
(2) to cry