Có 1 kết quả:

chōu qì

1/1

chōu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to draw air out